Wet kwaliteitsborging (Wkb)

Wet kwaliteitsborging

Wij kunnen aannemers helpen bij de implementatie van de Wet kwaliteitsborging (Wkb);
Informeren over en keuzes maken in;
1. Definities;
2. Bouwen onder kwaliteitsborging;
3. Wkb stelsel;
4. De instrumenten en de verschillen in instrumenten;
5. Gevolgklassen;
6. Het Borgingsplan;
a. Risicobeoordeling binnen het instrument;
b. Borgingsplan binnen het instrument;
c. Lokale voorschriften;
d. Aan te leveren documenten;
e. Keuringsplan, bewijsvoering en structuur
7. Aantoonbare bewijslast.

Het praktisch aanleveren en invullen van:
1. Volledigheidstoets met de aan te leveren documenten;
2. Bouwbesluittoets met de aan te leveren documenten;
3. Coördinatie en controle lokale voorschriften/bevoegd gezag op basis van de lokale voorschriften;
4. Coördinatie met de Kwaliteitsborger;
5. Productcertificaten, procescertificaten;
6. Certificering adviseurs en onderaannemers;
7. Risicobeoordeling;
8. Keuringsplan en keuringsplanning (BB en kwaliteit);
9. Bouwplaatskeuringen;
10. Communicatie met de verschillende deelnemers in het proces;
11. Implementatie van processen en procedures in de organisatie;
12. Ondersteuning certificering BRL5029.

Menu